13. 6. 2024

Oprava podlahy v šatně

V závěru května proběhla v naší klubovně oprava podlahy.

Oprava podlahy v šatně

Jak shrnul a po technické stránce upřesnil dnes již bývalý předseda, již krátce po uvedení klubovny do provozu se na podlaze šatny objevily vlasové praskliny. Ty se časem trochu zvětšily a jejich okraje se drolily. Samotný beton byl navíc poměrně prašný a v prostřední části podlahy byla větší nerovnost. Jako řešení všech dílčích problémů byla navržena epoxidová stěrka. Nejprve se tedy praskliny vybrousily a vytmelily. Nerovnosti podlahy byly zbroušeny a poté vyrovnány nivelační hmotou. Samotná epoxidová podlaha je tenkou tvrdou vrstvou na povrchu. Vlhkost prostupující betonem od země vytvořila v některých místech miniaturní dírky, které ale používání podlahy nijak nebrání. Výsledkem je pevný povrch, který se nedrolí a lze ho snadno uklízet.

Dílo se zdařilo s přispěním řady dobrovolníků, kteří pomohli se stěhováním věcí z a do klubovny, rozebíráním lavic v šatnové části a balením skladových regálů do igelitu proti prachu.

Petr Kadeřávek