29. 1. 2024

Výroční schůze 2024

Letošní členská schůze proběhne ve čtvrtek 29. února.

Začneme v 18:00 a sejdeme se netradičně v sále kavárny ArtičokVstupuje se kolem výčepu, kde si můžete koupit (a vzít s sebou) něco k pití.

S potěšením Vám oznamuji, že vhodný nástupce na mou pozici se našel. A došlo k tomu zcela dobrovolně a přirozeně, aniž by výbor musel vytipovat a přemlouvat spoustu lidí. Zároveň se našli další dobrovolníci, kteří chtějí s vedením klubu pomoci. Nečekal jsem, že jich bude hned několik, takže mám radost.

Co nás letos na schůzi čeká:

1. K projednání:

 • Zpráva o sportovní činnosti klubu v roce 2023
 • Zpráva o hospodaření a majetku klubu v roce 2023
 • Plán činnosti a návrh Rozpočtu klubu na rok 2024
 • Prováděcí pokyny pro rok 2024

 

2. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců klubu za rok 2023

3. Volba výboru klubu. Navrhované složení:

 • Tomáš Samek (předseda)
 • Jana Balcarová
 • Pavel Běhoun
 • Petr Vítek
 • Nina Azebová
 • Radek Novotný
 • Pavlína Chaloupská
 • Jan Panchártek
 • Zdeněk Šabatka 
 • Petra Hlaváčková

 

4. Organizační změny

5. Diskuze

Prosím o hojnou účast, aby schůze byla usnášeníschopná a klub měl předsedu. Trenéry žádám o předání informací rodičům dětí.

 

Váš předseda

Martin Müller

Martin Müller