Vytisknout

Doba je - a asi ještě nějaký čas bude - nejistá, ale na scénářích pro další postup v případě uvolnění se pracuje. Dnešní zpráva z O-news je samozřejmě jen nejapným aprílovým žertem, ale i my máme na svazu své lidi, takže máme zaručeně japné informace. Hrubé obrysy prvních návrhů mají celkem logickou podstatu, vycházející z omezování mezilidských kontaktů.

A zdá se, že v zásadě by to pro náš sport nakonec mohlo mít i určité pozitivní dopady a příklon k jeho původní prapodstatě.

Kdo jste si vyzkoušel v roušce jízdu na kole nebo snad dokonce i běh, víte, že s plným výkonem je to naprosto vyloučená věc. Nepůjde jinak, než prostě z ovzduší do plných plic a naopak.

Samozřejmě tímto odzvonilo závodům s hromadným startem, tím spíše stíhačkám s podivně prokalkulovaným startem dle výsledků předchozího závodu. Závodník útočící zezadu by prakticky neměl šanci se na soupeře dotáhnout, natož jej předstihnout, při nutnosti zachovat bezpečný odstup. A na nějaké obíhání obloukem v tom kalupu prostě není časoprostor. Zkušenosti z dosavadních svěťáků ukazují, že o mety nejvyšší bojovaly do poslední chvíle početné balíky běžců. Stačí pak malá násobilka na výpočet, jak široký by musel být doběhový koridor, aby se finiš mohl konat v paralelních lajnách s dostatečným rozestupem. Tak velkou louku nám na pořádání nikdo nedá, když navíc musíme uvážit, že prostorové nároky stoupnou s potřebou rozložit se na louce v bezpečných vzdálenostech (ve hře je mmch. i nařízení zdržovat se na shromaždišti v maximálně dvoumístných oddílových minitunelech). Navíc za zvážení by stál i negativní finanční efekt, neboť reklamy na okraji koridoru by se ztratily v nedohlednu a pozbyly by smyslu.

Z téhož důvodu se budeme muset obejít i bez štafet. V nich jde kromě kontaktního boje samozřejmě i o zcela nepřijatelný aspekt předávky plácnutím (nebo mapou, kterou předávající závodník nemuže stihnout předat bez kontaminace). Návrhy na řešení předávkou dvoumetrovým kolíkem byly nakonec zavrhnuty pro obavu, že v zápalu boje by je běžci mohli zneužít k nesportovním metodám boje. Byť soutěžní komise vedla bouřlivou diskuzi hodně dlouho, v podstatě až do momentu, kdy ji chtěla uklizečka před půlnocí rozehnat dvoumetrovým koštětem. Došlo na reálné ukázky takového nebezpečí, po níž komise přestávala být usnášeníschopná z důvodu ubývajícího počtu duchapřítomných přítomných. Nicméně v tomto bodě všichni stále doufáme, že do října se vzduch vyčistí, protože bez MČR družstev by orienťák už ale opravdu přestal mít smysl. A pivní … to už dnes hraničí s horní sazbou za roznášení (a není tím myšleno roznášení lampionů).

V současnosti je vyloučen i jakýkoliv sprint. V městském prostředí prostě nelze zaručit zamezení kontaktu s náhodnými kolemjdoucími, když navíc v důsledku nezměrného mediálního úsilí posledního desetiletí nelze vyloučit, že by někdo přišel i cíleně jako divák. Vrátit tuto disciplínu do parků se nepodaří s ohledem na veřejný zájem, neboť dnes jde o životně důležité lokality pro nezakázané zdravotní vycházky psychicky zdeptaného obyvatelstva. Sprintové štafety, tedy součet výše uvedeného, tímto můžeme rovnou přeskočit.

O knock-out sprintu zatím jednání neproběhla, nicméně po dešifrování zachycené sms komunikace mezi o-běžci činnými v politice se zdá, že je veden jako zcela poslední zoufalé řešení, pokud veškeré současné plány selžou. Rozluštěné indicie naznačují, že kvalifikace by se konala ve Strakově akademii, finále pak v Lánech. Navíc se letos MS v této disciplíně, i přes všechna aktuální oficiální prohlášení, bude konat. Je veřejným tajemstvím, že IOF pro letošek přidělilo pořadatelství do Wu-Chanu. I za rok. I za dva. Na věčné časy. Nikde jinde totiž není zaručen dostatečně férovej boj.

Co tedy zbývá? Zbývá jedině vrátit orienťák ke kořenům. Tedy v zásadě doslova. Kořenům letitých dubů a buků v hlubokých lesích (když kořeny smrků a borovic sežral kůronovec). Zde zatím nedošlo k úplné shodě, zda je přijatelnější krátká trať nebo klasika. Na krátké trati se na první pohled zdá pravděpodobnější, že se závodníci nestihnou seběhnout. Ovšem podstatou této disciplíny je značná hustota kontrol a jejich dohledávání tak tuto zdánlivou výhodu stírá. Navíc při dohledávkách v hustnících, zejména kontrol na objektech jako 20cm patnik, vloni opuštěné mraveniště nebo zřícený vývrat, dochází k nepřehledným situacím, které hrozí i nenadálým střetem závodníků, zahleděným pátrajícím zrakem do země.

Nadějněji to tak vypadá se starou dobrou poctivou klasikou. Na velké ploše umožňující rozptýlit tratě tak, aby se závodníci nepotkali. Na trati pak spíše méně kontrol, z téhož důvodu. Každopádně bude nutné zavést velmi dlouhé startovní intervaly, což znamená problém pro republikové závody nebo pouťáky tak silných oblastí jako je pražská, jihozápadoseveročeská nebo Pardubice. Zde asi není jiné řešení, než vyčlenit na víkendové závody celý týden. Ale o co jde, že jo. Buď stejně nemáme co dělat nebo budeme jen rádi, když nastane třeba ve středu důvod k vyvětrání rodinné ponorky. Víkendové startovní časy zůstanou přednostně vyhrazeny závodníkům, kteří měli homeoffice i v éře nenakažené demokracie a jsou na takový režim již zvyklí. Naprosto se zakazuje nejen visení závodníků, ale také kufrování, které by mohlo vést k doběhnutí jiným jedincem. V případě porušení těchto pravidel budou závodníci rozmístěni v karanténních oplocenkách a zde drženi po dobu dvou týdnů.

Je jasné, že zázemí bude nulové. Start na krabičku, cíl na krabičku a samozřejmě dnes již jen bezkontaktní čipy. Aspoň se tímto urychlila diskuze o jejich zavádění. Samoobslužná výdejna map, po závodě pokud možno raději šup do auta a domu, do izolace. Výraz “občerstvovačka” je pochopitelně dnes zakázáno byť jen vyslovit. Toiky se svými těsnými vydýchanými prostory prostě nemají řešení, takže potřebný úkon bude nutné provést doma, aby nás do lesa pak ještě někdy pustili. Kdo to nezvládne, bude muset 24 h před závodem vydržet nejíst. Pokud bude vypraven oddílový autobus, bude moct být obsazeno jen jedno sedadlo z osmi. Naše dvorní M-autodoprava tak už honem sjíždí v inzerátech nabídky na dvoukloubové poschoďové autobusy, byť v některých případech bude dojezd do zapadlých lokalit závodů opravdu řidičskou výzvou. Natožpak odjezd...

Nicméně jelikož letos slaví český OB 70leté výročí, které má vyvrcholit 31. října, což je stále ještě nadějné datum, je nutné počítat s variantou, že se nakonec zbytek sezóny odehraje ve znamení dálkových pochodů s turistickou mapou.cz a bramborovými razítky. Ona ta zpráva na o-news vlastně možná jen tají již dnes dobře promyšlenou pointu….

... přátelé vydržte. Jednou to skončí a pak to zase začne… A omlouvám se těm, pro které to nyní až taková p...l není...