stty -ixon OK 99 Hradec Králové - orientační běh </BODY>